Notes from an orientation towards nothing

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Enemmän kuin uuden tiedon tuottamiseen, kirjallinen työni pyrkii ajatusten keräilyyn ja vertailuun, oman taiteellisen työskentelyni takana olevan ajatuksellisen viitekehyksen rakentamiseen ja esilletuomiseen. Ajattelen teosten kanssa, sekä omieni että muiden, niin kirjallisten kuin kuvataiteellisten. Tämän tekstin pääasiallinen tehtävä on seurata Goethen toteamusta “ajatteleminen on tärkeämpää kuin tieto”. Lähes kaikki mitä me tiedämme on opittua, kaikki ihmisen keräämä ja löytämä tieto on jatkuvasti avoinna uudelleen määrittelylle. Tieto muuttaa jatkuvast muotoaan. Tieteellisen varmuuden sijasta tietoa voi lähestyä avoimena lähteenä.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Keywords
intuitio, käsitetaide, valokuvaus, assosiaatio
Other note
Citation