Analysointilaitteiden arviointi taajuusmuuttajan komponenttien sisäisten rakenteiden ja vauriomekanismien tutkimiseen

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLikander, Ossi
dc.contributor.authorIngman, Jonny
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorEkman, Kalevi
dc.date.accessioned2015-12-16T08:00:50Z
dc.date.available2015-12-16T08:00:50Z
dc.date.issued2015-12-14
dc.description.abstractTässä työssä keskitytään kahteen elektroniikan tutkimuksen analysointimenetelmään, mekaaniseen läpileikkausmenetelmään ja röntgenlaitteisiin. Työn tavoite on tutkia eri toimittajien röntgenlaitteita ja verrata niiden ominaisuuksia toisiinsa. Lisäksi työssä tutkitaan mekaanisen läpileikkausmenetelmän ja röntgenlaitteen analysointimahdollisuuksia. Mekaanisen läpileikkausmenetelmän tavoite on antaa todellinen kuva tutkittavan näytteen sisäisestä rakenteesta. Menetelmän haittapuolena on, että siinä joudutaan mekaanisesti työstämään näytettä, jotta saadaan tarvittava tieto rakenteesta tai vauriosta. Röntgenlaitteen avulla on mahdollista saada virtuaalinen kuva komponentin sisäisestä rakenteesta vaurioittamatta näytettä. ABB:n taajuusmuuttajissa käytetään useita elektroniikka- ja tehoelektroniikkakomponentteja, joiden vaurioituminen voi johtaa koko laitteen vikaantumiseen. Jotta vaurioita voitaisiin ennaltaehkäistä, tulee ongelmien juurisyyt löytää ja vikamekanismit ymmärtää. Tutkimuksen perusedellytys on, että se tehdään perusteellisesti ja järjestelmällisesti. Järjestelmälliseen tutkimukseen kuuluu oikean analysointimenetelmän valinta, jotta tärkeä tieto ei jää huomaamatta. Tutkimustyössä tehtiin empiirinen tutkimus eri röntgenlaitteista. Tutkimuksessa saatuja kuvatuloksia sekä käyttäjäkokemuksia verrattiin toisiinsa, ja näistä arvioitiin paras mahdollinen röntgenanalysointilaite ABB Oy Drivesin taajuusmuuttajien tutkimuksiin.fi
dc.description.abstractThis master’s thesis studies two different failure analysis methodologies mechanical cross sectioning and x-ray. The main objective of the thesis is to carry out a comparative analysis of various x-ray equipment from different manufacturers. In addition, the overall capabilities of mechanical cross sectioning and x-ray are studied. The purpose of the mechanical cross sectioning is to give a detailed insight into the content and structure of a component. It has a disadvantage of being destructive, whereas virtual pictures of component’s internal structure can be obtained non-destructively by x-ray imaging. Various electrical components are utilized in ABB Drive’s products. A failure in any of these components may lead to a malfunction of the end product. In order to prevent failures from recurring, it is crucial to be able to identify the root causes and to understand the related failure mechanisms. To accomplish this, a thorough analysis of physics of failures with optimal tool is required. As a result of the empirical study performed within this thesis, a large variety of x-ray equipment characteristics were assessed and compared. These characteristics included – among others – imaging quality and usability of the operator interface. Eventually, the results were summarized to support the procurement of an optimal x-ray tool for the purpose of use at ABB Oy Drives.en
dc.format.extent109
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19225
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201512165743
dc.language.isofien
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorKoneensuunnittelufi
dc.programme.mcodeK3001fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordtaajuusmuuttajafi
dc.subject.keywordröntgenlaitefi
dc.subject.keywordmekaaninen näytteenvalmistusfi
dc.subject.keywordvauriomekanismifi
dc.titleAnalysointilaitteiden arviointi taajuusmuuttajan komponenttien sisäisten rakenteiden ja vauriomekanismien tutkimiseenfi
dc.titleThe evaluation of the analysis equipment to investigate the inner structures and the failure mechanisms of the frequency converter componentsen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi52866
local.aalto.openaccessno
Files