Materialsammansättningen i ett givet pappersprov skall både kvalitativt och kvantitativt analyseras. Enligt basisprovet tillverkas handgjorda ark med särskilt hänsynstagande till papprets färg, som bör undersökas till sina varaktighetsegenskaper och motståndskraft emot alkalier, syror, temperatur, fukt och slitning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1936
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
33
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation