"Tää koko työ meni ihan pieleen!" - Miten oppilaan ja opettajan kriteerit ja ajatukset onnistumisesta eroavat?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
47
Series
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Keywords
kuvataidekasvatus, peruskoulu, onnistuminen, opettajuus, haastattelututkimus, osallistuva havainnointi
Other note
Citation