Network Management Transport of an Access Network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 79
Series
Abstract
Verkon etähallinta on nykyaikaisissa tietoliikenneverkoissa tärkeätä. Jotta se olisi mahdollista, on määriteltävä tietoliikenneprotokolla jota sekä hallinta-asema että hallittavat verkon laitteet noudattavat. Työssä tutkitaan menetelmiä joilla verkonhallintainformaatiota voidaan siirtää hallinta-aseman ja hallittavien laitteiden välillä eräässä piirikytkentäisessä tietoliikenneverkossa. Tämän Nokia Telecommunications Oy:n toteuttaman verkon tehtävä on levittää runkoverkon kapasiteetti monentyyppisiin tilaajarajapintoihin. Verkko on varustettu joukolla hallintakanavia jotka muodostavat pakettikytkentäisen hallintaverkon. Työssä jaetaan tietoliikenneprotokollat kerroksiin OSI-viitemalliin perustuen ja tutkitaan tunnettuja protokollavaihtoehtoja kerroksittain. Tärkeimpiä pakettikytkentäisissä verkoissa käytettäviä protokolla-arkkitehtuureja (OSI-perhe, TCP/IP, SNA, X.25, ATM) käydään läpi. Yhteydellisen ja yhteydettömän tietoliikenteen perusominaisuudet esitellään. Hallintainformaation siirtomenetelmäksi esitetään kolme vaihtoehtoista protokolla-arkkitehtuuria, jotka toteuttavat OSI-mallin mukaisen kuljetuskerroksen tiedonsiirtopalvelun. Näistä yksi perustuu yhteydelliseen ja toinen yhteydettömään OSI-protokollaperheen mukaiseen ratkaisuun. Kolmas arkkitehtuuri pohjaa ATM-verkon kaltaiseen yhteydelliseen verkkokerroksen protokollaan. Arkkitehtuureja vertaillaan kvalitatiivisesti, minkä lisäksi arvioidaan niiden suorituskykyä käyttäen stokastisiin Petri-verkkoihin perustuvia malleja.
Description
Supervisor
Tiusanen, Mikko|Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Hynynen, Paavo
Keywords
data communication protocol, tietoliikenneprotokolla, stochastic Petri net, stokastinen Petri-verkko, simulation, Markovin ketju, Markov chain, simulointi, network management, verkonhallinta, access network, transport service
Other note
Citation