Pelton-turbiinin suuttimen hyötysuhteen, vastus-, nopeus- ja kutistumiskertoimien määrääminen neulan tien funktiona, sekä turbiinin konstruoiminen huomioiden y.o. kertoimien kokeellisesti saadut arvot

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1948
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
2 osaa ( 84, 19 s. )
Series
Description
Supervisor
Ahlfors, K.
Keywords
Other note
Citation