Termomekaanisesti valssatun teräksen hitsausliitoksen muutosvyöhykkeen ominaisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1996
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Thesis advisor
Saarela, Martti
Keywords
Other note
Citation