Geodimetri NASM-4B ja sen soveltuvuus kaavoitusmittausten tehtäviin erilaisissa olosuhteissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1963
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
89 s. + liitt. 44
Series
Description
Supervisor
Tikka, M.|Härmälä, S.
Keywords
Other note
Citation