Detection of speech from telephone channel

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa puheenhavaitsija-algoritmi, joka pystyy erottamaan mahdollisimman hyvin puhelinkanavalta tulevan puheen taustamelusta. Algoritmi piti toteuttaa reaaliaikaisesti toimivana ohjelmana digitaalisessa signaaliprosessorissa. Aluksi esitellään puhesignaalin yleisiä ominaisuuksia lyhyesti. Erilaisten puheenhavaitsemisessa käytettävien menetelmien suorituskykyä tutkitaan simuloimalla. Muutamien kirjallisuudessa esitettyjen puheenhavaitsemisalgoritmien rakenne esitellään ja niiden toimintaa testataan voimakkaalla taustamelulla. Neuraaliverkkoihin ja niiden käyttöön puheenhavaitsijana luodaan lyhyt katsaus. Lopuksi esitellään TETRA-radiopuhelinjärjestelmä, puheenhavaitsijan toimintaympäristö ja puheenhavaitsijaksi valitun neuraaliverkkosysteemin tekninen toteutus.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Koivulehto, Lauri
Keywords
puheen havaitseminen, neuraaliverkko, TETRA, speech detection, neural network
Other note
Citation