Arkkipainotuotteen laadun automaattinen mittaus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
4.75
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Lehtonen, Tapio
Keywords
Other note
Citation