Painotuotteiden määrän ja laadun hallinta painamisen jälkeisissä työvaiheissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
Aut-75
Degree programme
Language
fi
Pages
59+49
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Juhola, Helene
Keywords
Other note
Citation