Kortteli 3.0 - Kortteliuudistuksen periaatteita Tampereen keskustassa tyyppikorttelin avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
110
Series
Abstract
In my master's thesis I study the principles of urban block renewal with the help of a case study block. The case study block is in Tampere city center. The demolished wooden perimeter blocks from 1960's onwards in many cities in Finland were replaced by building types more common in high-rise suburbs. This has produced loose cityscape with dreary courtyard-milieu and inefficient environment comparing to traditional European city centers. Because of this the urban life has partly suffered as well. The buildings that replaced the traditional wooden block are now in an age where they are in a need of major renovations. Supplementary building is a good way of covering the costs of renovations and at its best; it can produce new kind of urban life in city centers. Considering urban block renewal, thesis deals with. - Supplementary building on the edges of the perimeter block (infill), roofs and lofts, aboveground basement floors and courtyards. - Building an underground common parking house for the whole block. - Common green area in the courtyard. Thesis seizes with legal and economic themes considering the problematic of an urban quarter consisting of several housing cooperatives. Also, a challenge is to make the renewal tempting for housing cooperatives that are unwilling for change. How big of an economic benefit can a housing cooperative receive if they sell unused parts of their plot for new buildings -can it cover the costs of for instance the underground parking house or renovation? What is the value of the plot for an investor or a building company for the project to still be worth investing? Additionally, there will be suggestions for the city council to enhance their role as an assistant for supplementary building to happen, especially concerning parking regulations. After studying various massing alternatives for supplementary building, I was convinced that the costs of underground parking house can be covered with it. In many cases the renewed block was more pleasant than without supplementary building, although it loses some open space. By combining different options can there be enough potential income for housing cooperatives to save for renovation also. The end result is a cosy place to live - and that presumably also adds to the value of the existing apartments.

Diplomityössäni tutkin kortteliuudistuksen periaatteita kaupunkikeskustassa tyyppikorttelin avulla. Suomessa 1960-luvulta eteenpäin monissa kaupungeissa tapahtunut umpikorttelimaisten puukaupunkien purkaminen ja sen korvaaminen lähiömäisellä rakennustavalla on aiheuttanut kaupunkikuvallisesti rikkonaista, sisäpihamiljööltään kolkkoa ja perinteiseen kivikaupunkiin verrattuna tehotonta rakentamista. Puukaupungin korvannut rakennuskanta on nyt siinä iässä, että sen kohtalona on merkittävä peruskorjaaminen. Täydennysrakentaminen on hyvä keino kattaa peruskorjaamisen kustannuksia, ja parhaimmillaan sillä voidaan saada aikaan uudenlaista urbaania ympäristöä. Työssä käytetty termi 'kortteli 1.0' kuvaa umpikorttelimaista puukaupunkia, 'kortteli 2.0' sen korvannutta. pääosin 1960-luvun jälkeistä korttelimallia, ja 'kortteli 3.0' mahdollisesti tulevaa. täydennysrakennettua korttelia kortteliuudistuksen jälkeen. Työni käsittelee kortteliuudistukseen liittyen. - Lisärakentamista korttelin reunoilla (korttelin avonaiset osat), katoilla ja ullakoilla. maanpäällisissä kellareissa, kadunvarren paikoitusalueella ja sisäpihalla. - Koko korttelille yhteisen maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamista. - Kaikkia taloyhtiöitä palvelevaa, viihtyisää yhteispihaa korttelin sisällä. Työ pureutuu taloudellisiin ja juridisiin kysymyksiin, jotka koskevat useasta eri taloyhtiöstä muodostuvan korttelin problematiikkaa. Lisäksi haasteena on tehdä tämänkaltainen uudistus mahdollisesti haluttomille taloyhtiöille houkuttelevaksi. Kuinka suuren hyödyn taloyhtiö voi saada luovuttamalla (osin käyttämätöntä) piha-aluettaan rakentamiselle - voidaanko sillä esim. kattaa maanalaisen paikoituksen kuluja tai peruskorjausta? Mikä on tontin arvo sijoittajalle tai rakennusyhtiölle, että hanke on edelleen kannattavaa? Lisäksi tehdään ehdotuksia kaupungin mahdollisesta roolista toteutumisen edesauttamiseksi, eritoten paikoituskysymykseen liittyen. Työni kohteena olevan korttelin isännöitsijöihin tai muihin tahoihin ei oltu yhteydessä, vaan työ pyrittiin pitämään yleispiirteisenä. Jokainen kortteli on omanlainen tapauksensa. ja siihen on sovellettavissa erilaisia periaatteita. Näin yritin tehdä myös parannusehdotuksia. jotka eivät kenties tässä korttelissa olleet ongelmatekijöitä, mutta ovat niitä useissa muissa saman aikakauden kortteleissa.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Keywords
supplementary building, täydennysrakentaminen, urban reneval, umpikortteli
Other note
Citation