Pyrometallurginen lyijyn raffinointi ja titaanioksidin vaikutus lyijyoksidin aktiivisuuteen PbO-TiO2 ja PbO-TiO2-SiO2 -kuonissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
06.37
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Description
Supervisor
Holappa, Lauri
Thesis advisor
Taskinen, Pekka
Keywords
Other note
Citation