Helsingin reunalla - Kaupungin itäinen maisema ja sen tulevaisuuden skenaarioita

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
fi
Pages
135
Series
Abstract
Diplomityö kertoo maisemasta, jossa kaupunki, luonto ja maaseutu kohtaavat mielenkiintoisilla tavoilla. Maisema sijaitsee Helsingin itäisessä reunassa, paikassa jossa kaupunkirakennetta reunustava kallioperän murroslinja päättyy mereen. Samaan maisemaan kohdistuu myös merkittäviä rakentamisen paineita, sillä Helsingin kaupunki on suunnitellut jatkavansa metroa Mellunmäestä itään, Östersundomiin. Diplomityö kuvaa kaupungin itäistä maisemaa ja sen kehitystä kartoin, valokuvin ja tekstein. Tavoitteena on saada lukija katsomaan maisemaa uudenlaisesta näkökulmasta. Työ kertoo myös maisemaan liittyvistä yhteiskunnallisista tekijöistä, esimerkiksi luonnonsuojelusta ja Östersundomin yleiskaavasta. Lopuksi se esittää neljä erilaista skenaariota kaupungin reunan tulevaisuudesta. Kaupungin itäisen maiseman tapaus on erittäin havainnollinen esimerkki siitä, miten monin tavoin maantieteelliset, hallinnolliset, kulttuuriset, ekologiset ja yhdyskuntarakenteelliset tekijät voivat kytkeytyä toisiinsa maisemassa. Työssä kerrotaan esimerkiksi kaupungin maantieteellisistä reunoista, kuvataan miten vanha kulttuurimaisema on muuttunut lintukosteikoksi ja havainnollistetaan miten kehrääjälinnut ovat päätyneet suojelemaan historiallista kunnanrajaa. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että kaupungin itäinen maisema on pirstaleinen reunavyöhyke, jonka suunnittelu on poikkeuksellisen haasteellista muun muassa alueen monimuotoisen luonnon ja kulttuurihistorian vuoksi. Monimuotoisuus on kuitenkin yllätyksellistä. Myös monimuotoisilla ympäristöillä voi olla edellytykset muutoksiin.

This thesis studies a landscape, in which urban influences, nature and agriculture interact in interesting ways. The landscape is situated at the eastern edge of Helsinki at a location where a crack in the bedrock meets the sea. The landscape is also subject to pressure for urban development as the city of Helsinki plans to extend the metro line to east from Mellunmäki to Östersundom. The thesis describes the landscape with maps, photos and writing. The aim is to guide one to consider the landscape from a new perspective. Then it reviews administrative factors, such as nature conservation and the master plan of Östersundom. Finally it presents four different scenarios for the future of the eastern edge of Helsinki. The study shows how geographical, administrative, cultural, ecological, and urban factors are linked in the landscape. To illustrate these linkages, it describes the geographical borders of the city, the process in which the old agricultural landscape has turned into a wetland, and how nightjars have ended up preserving the historical city border. All in all, the eastern landscape of Helsinki is a fragmented peripheral zone characterized by diverse nature and cultural history. This makes the planning of the landscape exceptionally challenging. However, diversity is surprising. Also diverse environments may have the ability to change.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Harris, Trevor
Keywords
kulttuurimaisema, kaupungistuminen, maisemaekologia, yhdyskuntasuunnittelu, maisemasuunnittelu, Östersundom, Helsinki, Vantaa
Other note
Citation