Taiteen kandidaatin opinnäytetyö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muoti
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
Opinnäytteeni koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta osiosta. Produktiivinen osa on kuuden asun naistenvaatemallisto, ja kirjallinen osa käsittelee malliston lähtökohtia, työn prosessia ja lopputulosta. Mallistoa varten tutkin viktoriaanisen ajan vaatteita, noitia ja vintage moottoripyörä kilpa-ajovaatteita. Teemat viestivät voimakkuutta, synkkyyttä ja henkisyyttä, joitten yksityiskohtaisista elementeistä muodostuu runsas kokonaisuus. Mallistolla pyrin tulkitsemaan visuaalisen materiaalin herättämiä tuntemuksia, ja siirtämään kokemukseni vaatteeseen. Avainasemassa ovat moottoripyörävaatteiden yksityiskohdat ja suojaavat rakenteet, viktoriaaninen surupukeutuminen, noitien rituaalit 60-luvulla, sekä materiaalien työstö. Materiaaleissa olen keskittynyt yksityiskohtiin ja runsauteen. Kirjallisessa osiossa avaan malliston lähtökohtia ja suunnitteluprosessia, sekä analysoin lopputulosta ja omaa työskentelyäni. Pohdin myös omaa suunnittelijaidentiteettiäni ja suunnittelufilosofian muodostumista. Palaan lopuksi itselleni asettamiin tavoitteisiin ja mietin, miten ne toteutuivat työskentelyssäni ja valmiissa mallistossa. Malliston tavoitteena on taustatutkimuksen herättämän tunnekokemuksen välittäminen, itselleni sopivien työskentelymenetelmien löytäminen, omien vahvuuksien hyödyntäminen, sekä tekemieni valintojen tiedostaminen ja niiden perustelu. Käyttämäni visuaalinen kieli on nukkavieru, keskeneräinen ja yksinkertainen. Malliston tärkeimpiä visuaalisia elementtejä ovat runsaat materiaalit, väljät ja istuvat siluetit, applikoidut palaset, sekä mustan ja punaisen yhdistäminen omina asukokonaisuuksina.
Description
Supervisor
Laitinen, Tuomas
Thesis advisor
Laitinen, Tuomas
Leppisaari, Anna-Mari
Keywords
noidat, moottoripyörä, viktoriaaninen aikakausi, naistenvaate
Other note
Citation