A wave equation model for vowels: Measurements for validation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Matematiikka
Mcode
Mat-1
Degree programme
Language
en
Pages
88
Series
Abstract
This thesis presents a procedure for simultaneous recording of anatomic and acoustic data on speech production. The thesis also presents a mathematical model of vowel production and its pilot implementation as frequency domain numerical simulator. The model is based on the wave equation. The anatomic data is recorded with MRI and the acoustic data with a purpose built, MRI compatible sound recording setup. Both modalities of the data will be used in building the next generation of the simulator, estimating its parameters, and validating it. Compared with previous contributions in this area, the acoustic and anatomic data are more closely matched and, hence, the procedure more informative. The main scientific contribution is the description of the sound recording arrangement as well as the guidelines and considerations detailed for simultaneous data acquisition in MRI.

Tämä työ esittelee järjestelmän, jolla voidaan kerätä yhtäaikaista akustista ja anatomista dataa puheen tuotosta. Työ esittelee myös vokaalituoton matemaattisen mallin ja tämän mallin pilottitoteutuksen numeerisena resonanssisimulaattorina. Malli perustuu aaltoyhtälöön. Anatominen data kerätään MRI:lla ja akustinen data erikseen tätä tarkoitusta varten rakennetulla äänitysjärjestelmällä. Dataa käytetään seuraavan simulaattorisukupolven rakentamisessa, sen parametrien estimoimisessa ja validoinnissa. Verrattuna aiempiin vastaaviin järjestelmiin, akustinen ja anatominen data vastaavat tarkemmin toisiaan ja siksi data on informatiivisempaa. Tärkein tieteellinen anti on äänitysjärjestelmän kuvaus sekä suositukset ja huomiot yhtäaikaisesta datankeruusta MRI:n aikana.
Description
Supervisor
Eirola, Timo
Thesis advisor
Malinen, Jarmo
Keywords
articulatory speech synthesis, aaltoyhtälö, FEM, artikulatorinen puhesynteesi, finite element method, elementtimenetelmä, MRI, FEM, speech recording in noise, MRI, speech recording in MRI, puheen äänitys melussa, vowel synthesis, puheen äänitys MRI:ssä, wave equation, vokaalisynteesi
Other note
Citation