Pääoma työn tuottavuuden kasvun lähteenä – Suomi kansainvälisessä vertailussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Date
2023-10-09
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
21
306-326
Series
Kansantaloudellinen aikakauskirja, Volume 119, issue 3/2023
Abstract
Osoitan 13 OECD-maata kattavassa ja pääoman endogeenisuuden huomioon ottavassa tarkastelussa, että pääoman laatu oli määrää tärkeämpi työn tuottavuuden kasvun lähde ajanjaksolla 1985–2021. Suomessa laadun kontribuutio oli maaryhmän pienin, Ruotsissa puolestaan suurin. Suomi on lisäksi ainoa maa, jossa pääoman laatu heikkeni 2010-luvulla, mikä osaltaan selittää maamme heikkoa kasvumenestystä finanssikriisin jälkeisellä ajanjaksolla. Suomessa on investoitu enemmän asuin- ja muihin rakennuksiin, Ruotsissa puolestaan tuottavuuden kasvun kannalta tärkeämpiin varoihin: ICT-laitteisiin, ohjelmistoihin ja tietokantoihin sekä tutkimukseen ja kehittämiseen. Investointien tarpeellisuutta korostavaa talouspolitiikkaa olisikin meillä syytä täsmentää nostamalla investointien laatu kasvupolitiikan keskiöön. Asia on nyt entistäkin ajankohtaisempi, kun vihreän siirtymän tiedetään vaativan suuria investointeja tulevaisuudessa
Description
Keywords
Other note
Citation
Pohjola , M 2023 , ' Pääoma työn tuottavuuden kasvun lähteenä – Suomi kansainvälisessä vertailussa ' , Kansantaloudellinen aikakauskirja , vol. 119 , no. 3/2023 , pp. 306-326 . < https://journal.fi/kak/article/view/130494 >