Huolenpitoa luovasti - Creative Care Oy:n Creative Care Programme -hyvinvointiohjelman konseptin käyttäjälähtöinen suunnittelu ympärivuorokautisten vanhuspalveluiden tarpeisiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Creative Business Management
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Huolenpitoa luovasti - Creative Care Oy:n Creative Care Programme -hyvinvointiohjelman konseptin käyttäjälähtöinen suunnittelu ympärivuorokautisten vanhuspalveluiden tarpeisiin –lopputyö kuvaa prosessia, jossa on käyttäjälähtöisesti suunniteltu hyvinvointiohjelmatuotteen konseptia Creative Care Oy:lle, joka toimii välittäjänä luovien toimialojen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. Konseptin tarkoituksena oli tuottaa vanhuksille hyvinvointia kannattavan liiketoiminnan ehdoilla ja luovien alojen osaamista hyödyntämällä. Prosessissa alkuperäistä konseptia testattiin olemassa olevaa tietoa vasten. Ympärivuorokautisen vanhushoidon yksikössä toteutettiin havainnointijakso ja työpaja, joissa otettiin tuotteen käyttäjät mukaan suunnitteluprosessiin. Näiden pohjalta konseptia arvioitiin uudelleen ja kehitettiin iteratiivisesti. Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin tuloksena hyvinvointiohjelma-tuote muuttui radikaalisti: konseptista muodostui kokonaisvaltainen henkilöstön kehittämisohjelma Creative Care Programme –hyvinvointiohjelma, jolla tuotetaan hyvinvointia vanhuksille hoitotyötä kehittämällä luovien alojen keinoin.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Thesis advisor
Vähätalo, Mervi
Keywords
vanhuspalvelut, hyvinvointi, luovat toimialat, käyttäjälähtöinen suunnittelu
Other note
Citation