Mikroilmaston vaikutus vaaitukseen ja optiseen etäisyydenmittaukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1962
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
57 s. + liitt. 19
Series
Description
Supervisor
Härmälä, S.
Keywords
Other note
Citation