Lentoaseman kapasiteetin nykytila ja kehittämismahdollisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-05-08
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
86+8
Series
Abstract
Kaupallisessa lentoliikenteessä eletään maailmanlaajuisesti voimakasta kasvun aikaa. Tämä näkyy myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa on ryhdytty toteuttamaan sen historian suurinta laajennushanketta. Uuden laajennetun terminaalirakennuksen ja asematason myötä tavoitteena on mahdollistaa vuotuisten matkustajamäärien kasvu vuoden 2015 noin 16 miljoonan tasolta 20 miljoonaan matkustajaan vuoteen 2020 mennessä. Onnistuneen kasvun perustuessa korkeatasoiseen asiakaskokemukseen on olennaista varmistua, että lentoaseman eri prosessit vastaavat kasvutavoitteita. Näiden prosessien sekä lentoaseman eri toimijoiden suuri määrä asettaa haasteita laajennusprojektin suunnittelulle sekä hallinnalle. Tämän työn tavoitteena on selventää eri toimintojen suorituskykyjen suhteutumista toisiinsa nähden määrittämällä niiden matkustajamääräiset kapasiteetit. Yhdessä johtopäätösten, kehitys- ja jatkotutkimussuositusten kanssa tämän diplomityön tavoitteena on myös toimia toiminnan kehittämistä tukevana selkokielisenä lentoaseman kapasiteettikäsikirjana. Tutkimustyön nykytila-analyysissä on määritetty lentoaseman prosessien tämän hetkiset kapasiteetit kerätyn datan ja asiantuntijoiden haastattelujen perusteella. Analyysissä on tuotu informatiivisena lisätietona esille laajennuksen mahdollistama alustava lisäkapasiteetti. Tilastodatan ja asiantuntijoiden arvioiden perusteella on luotu myös malli kuormituksen jakautumisesta eri prosessien kesken erityisesti vaihtomatkustuksen osalta. Prosessiketjujen kokonaisuutta on mallinnettu yksinkertaistamalla lentoaseman matkatavara-, matkustaja- ja lentoliikenteen prosessit samaan vuokaavioon, jonka avulla tutkimustuloksissa havainnollistetaan myös niiden suorituskykyä. Prosessien kapasiteettien riittävyyttä arvioidaan kahdessa skenaariossa, joissa prosessoitavien matkustajien määrän oletetaan nousevan lentoliikenteen ja matkustajamäärien kasvun myötä. Matkustajaliikenteen sisään- ja ulosvirtauksen määrittävien asematason ja kiitotiejärjestelmän kapasiteettien osalta huomioidaan erityisesti niiden väliset erot suorituskyvyssä sekä kehitysmahdollisuudet kapasiteetin suhteen.

The commercial aviation business is undergoing a strong period of growth worldwide. This phenomenon can also be observed in the Helsinki Airport, which is facing the largest expansion project in its history. Their goal is to increase annual passenger volume from the initial 16 million passengers in 2015 to 20 million passengers by 2020. Since successful growth is based on a high level of customer satisfaction, it is essential to ensure that the various processes of the airport meet the requirements of the up-coming growth. A large variety of these processes combined with a number of different airport operators create challenges for planning and managing the project. Consequently, the objective of this study is to clarify and compare the performance levels of the various processes by determining their passenger-rated capacities. Along with the conclusions and recommendations, this thesis aims to function also as a plain language handbook to support future development and planning. The current state of processes and their capacities as well as load distribution are presented in the current state analysis section. The analysis is based on gathered data and interviews of process specialists. The initial information about additional capacity provided by the ongoing expansion project is also discussed in the analysis. The entirety of the process chains and their capabilities are presented in a single flowchart that includes the main processes of passenger, baggage and airplane throughput. The adequacy of the process capacities is estimated based on two scenarios which take into account the assumed increments in passenger numbers and air traffic. Thus, the emphasis of the result analysis is on the transfer connection processes but also on apron and runway capacity. Of which, the latter two mainly determine the input and output capacity of the entire system.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kiiskinen, Sami
Keywords
lentoasema, terminaali, matkustajaliikenne, kapasiteetti
Other note
Citation