Veistokset, puvut ja nuket

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Muoti
Mcode
ARTS3014
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
39
Series
Abstract
Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta ja produktiivisesta osuudesta. Produktiivinen osuus on viiden asukokonaisuuden vaatemallisto, jota työstin vuosien 2021–2023 aikana. Kirjallinen osuus avaa vaatemalliston taustatutkimusta, sen työprosessia ja ratkaisuja, joihin päädyin. Työssä kerron tavasta, miten kehitin taustatutkimuksen vaatemallistolle. Avaan mitkä kaikki asiat vaikuttivat ja innoittivat mallistoa, sekä miten lopullinen mallisto muodostui sellaiseksi kuin siitä tuli. Avaan tekstissä myös vaatemalliston materiaaliratkaisuja ja arvioin työtä, sekä sen aikana tapahtunutta oppimista. Käsittelen produktiivisessa osassa sitä, miten miesten perinteinen pukeutuminen on inspiroinut työtäni. Tekstini käsittelee vaatteiden kaavoittamista ja miten itse työstin vaatemalliston kaavoja. Kaavoitus oli iso osa sitä, miten hahmotin ja rakensin mallistoa. Kaavoja tehdessä ymmärsin vaatetta paremmin, kun jouduin ajattelemaan miten kaikki yksityiskohdat ja rakenteet toteutettaisiin. Puhun tekstissäni myös neulevaatteista ja niiden valmistusprosesseista. Avaan mitä kaikkea neulevaatteen valmistuksessa täytyy ottaa huomioon ja mitä eri askelia täytyy käydä läpi valmistaessa ensin oikeaa neulenäytettä ja sitten neulevaatetta. Mallistoni koostuu neulevaatteista, kaavoitetuista kudotuista materiaaleista valmistetuista vaatteista ja asusteista. Malliston vaatteet ja asut saivat eri rooleja. Osan oli tarkoitus suojella käyttäjää, osan piilottaa & osan rajoittaa. Roolit vaihtelevat asu- ja vaatekohtaisesti, eri asut edustavat erilaisia puolia mallistossa mitä tahdoin tuoda projektiin mukaan. Tähän kuuluu juhlallisia, seremoniaalisia ja enemmän käytettäviä vaatteita. Kerron tekstissäni tarkemmin eri vaatteiden ja asujen rooleista ja paikasta mallistossa.
Description
Supervisor
Hyötyläinen, Ilona
Thesis advisor
Peltonen, Elina
Keywords
muoti, puku, neule, kaavoitus, veistokset, marionettinuket, neulevaatteet
Other note
Citation