Tutkimus ahtoilman jäähdytyksellä varustetun kulkuneuvodieselmoottorin termisistä kuormituksista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Polttomoottorit
Mcode
3.14
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Pitkänen, Jorma
Thesis advisor
Pitkänen, Jorma
Keywords
Other note
Citation