Syöttöveden sekoittuminen kiehutusvesireaktorissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-56
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Description
Supervisor
Salomaa, Rainer
Thesis advisor
Sjövall, Heikki
Keywords
feedwater, syöttövesi, mixing, sekoittuminen, BWR, CFD, CFD
Other note
Citation