Management of component data in a global design environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
90 s. + liitt.
Series
Abstract
Valmistavien yritysten taloudellinen menestys saattaa riippua siitä miten hyvin ne pystyvät huomaamaan asiakkaiden tarpeet ja kuinka ripeästi he pystyvät reagoimaan näihin tarpeisiin. Tämän päivän PDM (Product Data Management) ja CIS (Computer Information System) ohjelmat tarjoavat uusia mahdollisuuksia sovellusintegrointiin mahdollistaen järjestelmällisempää komponenttitietojen hallintaa. Helpoin tapa saavuttaa tehokas maailmanlaajuinen suunnitteluympäristö ja toimiva komponenttitietojen ylläpito on integroida jollain tasolla PDM järjestelmä suunnitteluohjelmistoihin. Yksi tämän diplomityön tärkeimmistä tavoitteista oli löytää parannuksia elektroniikka komponenttitietojen hallintaan; tarkemmin sanottuna, yrittää rationalisoida suunnitteluprosessia minimoimalta päällekkäistä työtä, nopeuttaa komponenttien hakua ja lisätä attribuuttitietojen tarjontaa sekä parantaa tietojen luotettavuutta. Attribuuttitietojen nimeäminen ja lisääminen on nykyään vakava ongelma vaikka standardisoituja ohjeita onkin jo olemassa siitä miten tulisi toimia menettelytavan mukaisesti. Tämä on tulos, kun kukaan ei ota vastuuta komponenttikirjaston ylläpidosta, ja tämä taas hyvin todennäköisesti seuraus ylläpitoresurssien riittämättömyydestä. Jo diplomityön tekemisen alkuvaiheessa oli melko selvää, että jonkinlaista integrointia tarvitaan komponenttitietojen yhtenäistämiseksi Aton:in ja PADS:in tietokannoissa. CIS ohjelmisto tutkimusten jälkeen DS-Design Systems: in PowerAccess valittiin järkevimpänä sovelluksena vastaamaan asetettuja odotuksia ja sen tähden tarkemmin analysoitavaksi. Kun PowerAccess ohjelmaa käytetään integrointisovelluksena näiden kahden järjestelmien välillä, se tulee parantamaan komponenttitietojen yhtenäisyyttä, luotettavuutta ja saatavuutta suunnitteluprosessin aikana. PowerAccess toimii myös kätevänä välineenä komponenttien etsimisessä. Tämä on todistettu sovelluksen menestyksekkäällä käyttöönotolla Vaisala Oyj: ssä rakennetussa testiympäristössä. Ennen kuin harkitaan vakavasti mitään uusia ohjelmistohankintoja, tulisi olla selvää, että komponenttitiedot nykyisessä kirjastossa pitää korjata ja päivittää.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Lahtivirta, Tapani
Keywords
PDM, CAD, CIS, database, application integration, power access
Other note
Citation