Development of the Slot Management of Finnair Oyj

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorPohjola, Aarre
dc.contributor.authorAuvinen, Olli
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKarila, Arto
dc.date.accessioned2020-12-03T23:30:06Z
dc.date.available2020-12-03T23:30:06Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractAlati kasvavan lentoliikenteen vuoksi ilmatilan käyttöä täytyy rajoittaa. Euroopan ilmatilan rajoittamisesta slot-sanomien avulla vastaa EUROCONTROL lähettämällä rajoitussanomia lentoliikenneoperaattoreille. Näitä rajoitussanomia kutsutaan slot-sanomiksi ja niillä asetetaan aikaikkunat lentojen lähdöille ja saapumisille. Slot-sanomien käsittely on prosessi jossa aikaikkunoita määrätään, muutetaan tai peruutetaan käytettävissä olevien lentoreittien mukaisesti. Tämän työn tarkoituksena on ollut kehittää Finnair Oyj:n slot-käsittelyä. Työssä keskitytään erityisesti lähtöaikojen rajoituksiin. Kehittämällä slot-käsittelyä on tähdätty lentojen viivästymisten vähentämiseen ja nykyisen slot-käsittelyn vaatiman manuaalisen työn vähentämiseen. Tätä kautta slot-käsittelyn kehittämisellä pyritään myös vähentämään käsittelyn aiheuttamia kokonaiskustannuksia Finnair Oyj:lle. Kehitystyössä on selvitetty muodolliset säännöt slot-sanomaliikenteessä ja nykyiset Finnair Oyj:n sisäiset käsittelyproseduurit. Tämän lisäksi on suunniteltu ja osittain myös toteutettu uusi järjestelmä slot-sanomien käsittelemiseen. On suunniteltu osajärjestelmät, joissa hyödynnetään GSM-tekstiviestejä sekä Finnairin yritysverkkoa Slot-sanomien välittämisen tehostamiseksi. Järjestelmät on suunniteltu oliosuuntautuneita menetelmiä käyttäen ja toteutettu pääosin Java- ohjelmointikielellä. Myös C++:aa on käytetty. Tärkeänä tavoitteena on ollut päästä uusissa järjestelmissä mahdollisimman suureen uudelleenkäytettävyyteen sekä ylläpidettävyyteen. Työssä ilmeni myös muutamia jatkokehityskohteita. Näistä tärkein on luonnollisesti saattaa tässä työssä suunnitteluasteelle viedyt järjestelmät toteutustasolle asti. Lisäksi lentokoneiden sekä maapalveluiden välisen tietoliikenneyhteyden hyödyntäminen slot-käsittelyn tehostamisessa jää tulevaisuuden tutkimuskohteeksi.fi
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/87167
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120446005
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietokoneverkotfi
dc.programme.mcodeTik-110fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordEUROCONTROLfi
dc.subject.keywordCFMUfi
dc.subject.keywordATFMfi
dc.subject.keywordJavafi
dc.subject.keywordobject-orientedfi
dc.subject.keywordFinnairfi
dc.subject.keywordolio-ohjelmointifi
dc.titleDevelopment of the Slot Management of Finnair Oyjen
dc.titleFinnair Oyj:n slot-käsittelyn kehittäminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_37917
local.aalto.idinssi14603
local.aalto.openaccessno
Files