Tutkimus Itämeren - Kaukoidän linjaliikenteeseen soveltuvasta lastilaivatyypistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1957
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
3 osaa ( 177, 5 s. + 12 piirrosta )
Series
Description
Supervisor
Jansson, Jan-Erik
Keywords
Other note
Citation