Häivetekniikka ajoneuvon suunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tämän diplomityön päämääränä on ollut luoda kooste ajoneuvojen häivetekniikasta, ja sitä kautta johdattaa tunnistamaan ja välttämään häiveteknisesti epäedullisia ratkaisuja panssaroitujen pyöräajoneuvojen suunnittelussa. Tyypillisen uhkakuvan perusteella työn pääpaino on lämpöherätteiden hallinnassa, reunaehtoina on lisäksi tarkasteltu tutkaheijastuksia sekä akustisia herätteitä. Työn teoriaosassa on tarkasteltu herätteiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä sekä havaintovälineiden toimintaa ja rajoituksia. Soveltavassa osassa tarkastellaan ajoneuvon konstruktion ja häivetekniikan välistä vuorovaikutusta. Häivetekniikka itsessään on parhaimmillaan varsin yksinkertaisten ja tavanomaisten teknisten ratkaisujen oikeaa soveltamista ajoneuvon suunnitteluvaiheessa. Jälkikäteen toteutettuna herätteiden muokkaaminen on vaikeaa ja kallista. Hyvällä suunnittelulla häiveominaisuudet voidaan integroida ajoneuvon perusrakenteeseen ilman merkittävää vaikutusta valmistuskustannuksiin. Erityisen vaativissa ja kriittisissä kohteissa ominaisuuksia voidaan viimeistellä erikoismateriaaleilla ja muilla hi-end-ratkaisuilla. Lämpöhäivetekniikassa pyritään vaimentamaan herätteet mahdollisimman lähellä niiden lähdettä ja estämään lämmön leviäminen ympäröiviin rakenteisiin ja niiden kautta ajoneuvon ulkopintoihin. Tutkaherätteiden hallinnassa pyritään vähentämään tutkaheijastuksia käyttämällä suuria yhtenäisiä viistottuja tasopintoja sekä välttämällä koloja, kulmia ja ulokkeita.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Grön, Kari
Keywords
Other note
Citation