Vihreä taide – biologian, maantieteen ja kuvataiteen yhtymäkohtia sekä näkökulmia kuvataiteen luontosuhteeseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2007
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
26
Series
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Keywords
luontosuhde, kuvataide, biologia, maantiede, integraatio, opetusmenetelmät
Other note
Citation