Dataspelstillgänglighet: en litteraturstudie

No Thumbnail Available
Files
Sandberg_Filippa_2024.pdf (578.44 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-29
Department
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
SCI3027
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
sv
Pages
38
Series
Abstract
Denna uppsats undersöker hur dataspel kan göras tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Genom att analysera litteraturen har arbetet fokuserat på att identifiera vanliga hinder som spelare med synnedsättningar, hörselnedsättningar, rörelsenedsättningar, samt nespelutvecklare uropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar möter. Studien inkluderade också en granskning av hur spelutvecklare idag arbetar med tillgänglighetsanpassningar samt vilka tillgänglighets-funktioner som aktuellt används och önskas av spelarna. Även om många spel inkluderar tillgänglighetsfunktioner, varierar omfattningen och kvaliteteten på dessa. Det finns ett behov av standardisering av tillgänglighetsriktlinjerna inom spelindustrin. Spelutvecklare behöver ha en förståelse för tillgänglighet som gör att de kan implementera grundläggande funktioner, som undertexter och ändring av kontrollinställningar, och vid behov komma på nya lösningar för det spel de jobbar på. Det är viktigt att de inte jobbar själva utan även kan ta emot förslag från spelare med funktionsnedsättningar. Tillgänglighetfunktioner gynnar inte endast spelare med funktionsnedsättningar utan förbättrar spelupplevelsen för alla spelare. Det rekommenderas att framtida spelutveckling inkluderar tidiga tester med spelare och en större medvetenhet om de specifika behoven hos spelare med olika typer av funktionsnedsättningar för att skapa mera tillgängliga spel.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Ahrenberg, Lukas
Keywords
dataspel, funktionsnedsättning, riktlinjer, tillgänglighet, videospel
Other note
Citation