Polypropeenikuitujen koronakäsittely

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Fysikaalinen kemia
Mcode
Kem-31
Degree programme
Language
fi
Pages
102
Series
Abstract
Työssä tutkittiin koronakäsittelyn soveltuvuutta kuitukankaiden valmistuksessa käytettävien polypropeenikatkokuitujen pintaenergian kasvattamiseen. Tavoitteena oli vähentää koronakäsittelyn avulla kehruuprosessissa kuidun pinnalle lisättävien avivointiaineiden määrää. Kirjallisuuskatsauksen perusteella koronakäsittelyä ei ole juurikaan sovellettu polypropeenikuiduille. Polyolefiinikalvojen koronakäsittelyä on tutkittu runsaasti, joten kirjallisuusosassa keskityttiin polyolefiinikalvojen koronakäsittelyn teoriaan. Polypropeenikuitujen pintaenergian kasvua tutkittiin Wilhelmyn menetelmään perustuvalla dynaamisella kontaktikulmamittauksella. Lisäksi määritettiin kuitujen kriittinen pintajännitys. Kostuvuusskannauksen avulla tutkittiin koronakäsittelyn vaikutusta avivaasin jakautumiseen kuidun pinnalle. Kuitujen hydrofiilisyyden kasvua tutkittiin uppoamiskokeiden avulla. Antistaattisuusominaisuuksien muuttumista selvitettiin mittaamalla kuitujen sähköinen resistanssi. Polypropeenikuitujen dynaamiset kontaktikulma-arvot laskivat koronakäsittelyn ansiosta. Etenevä kontaktikulma theta_a laski avivoimattomalla kuidulla 103°:sta 85°:seen ja väistyvä kontaktikulma theta_r laski 95°:sta 70°:seen suurimmalla käsittelyteholla. Myös uppoamiskokeiden tuloksista nähdään koronakäsittelyn kasvattavan polypropeenikuitujen hydrofiilisyyttä. Koronakäsittely parantaa lisäksi kuitujen antistaattisuusominaisuuksia. Koronakäsiteltyjen pintojen vanheneminen ei aiheuta suuria muutoksia niiden pintaominaisuuksissa. Koronakäsittely kasvattaa polypropeenikuitujen pintaenergiaa. Polypropeenikuitujen kontaktikulmat laskevat koronakäsittelyn ansiosta lähelle polyesterikuitujen kontaktikulmien arvoja. Koronakäsittelyn ansiosta kuitujen valmistuksessa käytettävän avivointiaineen määrää voidaan vähentää noin 30-40 %.
Description
Supervisor
Kontturi, Kyösti
Thesis advisor
Hautojärvi, Joni
Keywords
Other note
Citation