Menetelmä parketin pohjaviilun kosteuden tasaamiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
fi
Pages
122
Series
Abstract
Parkettilautojen alimman kerroksen, pohjaviilun, kosteusvaihtelut vaikuttavat ratkaisevasti parketin muodonmuutoksiin. Kosteusmuodonmuutokset näkyvät parkettilaudan taipumisena tai käyristymisenä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mistä viilujen kosteusvaihtelut johtuvat ja miten niitä voitaisiin pienentää. Kosteusvaihteluiden syitä etsittiin kirjallisuudesta ja tekemällä tutkimuksia viilu- ja parkettitehtailla. Viilutehtaalla tarkasteltiin tehtaan kosteusmittauksia ja selvitettiin viilujen tuore-, kuiva- ja loppukosteuksien hajonnat. Lisäksi tehtiin kokeita, joissa seurattiin viilujen kosteuspitoisuuden ja hajonnan muuttumista valmistusprosessin aikana punnitsemalla viiluja ja ottamalla niistä kosteusnäytteitä Tärkeimmät viilunkosteuteen vaikuttavat prosessivaiheet olivat kirjallisuuden ja tulosten perusteella haudonta, sorvaus, kuivaus ja kastelu. Lisäksi kosteuspitoisuuteen vaikuttivat raaka-aineen laatu sekä tasaantuminen odotus- ja varastointivaiheissa. Kosteuden hallintaa voidaan viilutehtaalla parantaa erityisesti kehittämällä kuivausta, jatkuvaa kosteusmittausta ja kosteuden loppusäätöä. Parkettitehtaalla tehtiin ensin liimaus- ja puristuskokeita, joissa selvitettiin pohjaviilun kosteuden vaikutusta parkettilaudan taipumaan. Lautojen taipumat mitattiin työntömitalla heti puristuksen jälkeen ja uudelleen tasaannutuksen jälkeen. Tulosten perusteella saatiin selville prosessiparametrit, joita muuttamalla voidaan laudan taipumaa pienentää. Lisäksi havaittiin, että puristuksen jälkeinen tasaannutus suoristaa lautoja huomattavasti. Lopuksi tehtiin kokeita, joissa pohjaviiluja tasaannutettiin parkettitehtaan kamarikuivaamossa ja viilujen kosteuden muuttumista seurattiin punnitsemalla niitä kokeiden aikana. Kokeiden tarkoituksena oli selvittää, onko parkettitehtaan mahdollista ja kannattavaa tasaannuttaa viiluja itse haluamaansa loppukosteuteen Tuloksena oli, että rimoitus nopeuttaa tasaannutusta verrattuna rimoittamattomiin viilupinkkoihin, mutta ilman rimojakin viiluja on mahdollista tasaannuttaa, mikäli ilmankosteus pidetään korkeana.
Description
Supervisor
Paajanen, Tero
Thesis advisor
Onnila, Markku
Jankola, Harri
Keywords
parquet, parketti, veneer, pohjaviilu, moisture deformation, kosteusmuodonmuutokset, drying, kuivaus, stabilizing of moisture, tasaannutus
Other note
Citation