Keskitetty taajuusmuuttajien vikadiagnostiikkadatan tiedonkeruu tuulivoimalaympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
fi
Pages
76 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Seilonen, Ilkka
Keywords
frequency converter, taajuusmuuttaja, fault diagcostics, vikadiagnostiikka, remote diagnostics, etädiagnostiikka, process database, prosessitietokanta, real-time database, reaaliaikatietokanta, data acquisition, tiedonkeruu, condition monitoring, kunnonvalvonta
Other note
Citation