Pääskylänrinne 8 - Kehittämissuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1998
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
A-9
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni aihe on Helsingin Sörnäisissä sijaitsevan vanhan teollisuuskiinteistön peruskorjaus. Työn on tilannut Valtion Kiinteistölaitos, ja sen tarkoituksena on ollut tutkia erilaisia käyttömahdollisuuksia, lähinnä asuinkäyttöä, ja niiden kannattavuutta selvittämällä kunkin rakentamiskustannukset Talonrakennuksen kustannustiedon 1997 (Haahtela-Kiiras) korjausrakentamisen tavoitehintamenetelmällä. Näin ratkaisuista on saatu neliöhintoja, joita verrataan myös vastaaviin uudisrakennusneliöhintoihin. Pääskylänrinne 8 on 1948-49 umpikorttelirakenteeseen rakennettu teollisuuskiinteistö, jota on myöhemmin käytetty toimisto- ja liiketiloina. Talo on kivirakenteinen, jossa ulkoseinät ovat kantavia ja rakennusrungon keskellä on kaksi kantavaa pilarilinjaa. Tärkeää on ollut sovittaa asunnot olemassa olevaan runkojärjestykseen. Tontti sijaitsee kaavallisesti asuintalojen korttelissa. Kiinteistön muuttaminen asuinkäyttöön tuo kaavavaatimukset pysäköinnin osalta sellaisiksi, että pihakannen alle sijoittuva pysäköintihalli ajoluiskineen on lähes ainoa ratkaisu autojen pysäköimiseksi omalle tontille. Diplomityössäni tutkin kolmea erilaista ratkaisuvaihtoehtoa, joista kaksi on asuinkäyttömalleja. Ensimmäisessä asuntovaihtoehdossa talon rungon keskelle on tehty kaksi erillistä porrashuonetta, joiden ympärille asunnot ryhmittyvät. Asuntojen oleskelutilat ja makuuhuoneet sijaitsevat ulkoseinillä ja niitä palvelevat tilat rakennusrungon keskiosassa. Pihajulkisivulle on rakennettu teräsrunkoinen lasitettu parvekevyöhyke. Saunatilat sijaitsevat kattokerroksessa terassin yhteydessä. Opiskelija-asuntotyypin tilakonsepti perustuu keskikäytäväratkaisuun, jossa vanha porrashuone on säilytetty. Sen lisäksi on katujulkisivun puolelle rakennettu toinen osastoitu porras. Yhteis- ja saunatilat takkahuoneineen ovat ryhmittyneet kattoterassin ympärille. Opiskelija-asuntovaihtoehdon alimmat kadunpuoleiset kerrokset on suunniteltu toimisto- ja liiketiloiksi, joilla on tulevaisuudessa alueen rakennemuutoksen jälkeen ilmeistä kysyntää. Kolmas vaihtoehto on vertaileva ja perustuu olemassaolevien toimistotilojen kunnostukseen ja selkiyttämiseen. Tässä vaihtoehdossa on ulkonäöllisistä ja toiminnallisista syistä vanha palopoistumisporras purettu. Vanha porrashuone on saatu valoisammaksi rakentamalla uusi henkilöhissi vanhan tavarahissin kuiluun. Diplomityöni keskeisenä tavoitteena oli löytää vanhalle, vielä käyttökelpoiselle rakennukselle uusi elämä asuintalona ja ilmentää sitä korttelimuurin osana. Kaupunkikivitalon olemus on luotu vanhan julkisivupinnan rappauksella ja katukerrosten muista kerroksista poikkeavalla käsittelyllä.
Description
Supervisor
Söderlund, Jan
Keywords
Other note
Citation