Ideasta Kulutuskapulaksi eli kuka lisäsi ADHD:tä kahviini

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2006
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Kulutuskapula on kehitteillä oleva sovellus, jonka avulla kuluttaja voi tehdä eettisesti valistuneempia ostopäätöksiä. Sovellus toimii matkapuhelimissa ja se käyttää kulutustavaroiden viivakoodeja avaimina eettisen tietoon. Kulutuskapulan kehitys on ollut ongelmallista johtuen sen laajasta ongelmakentästä ja epäyhtenäisestä avustajajoukosta. Kehitys perustuu ajatukseen, ettei kannata tehdä huolellisia suunnitelmia, vaan keskittyä ainoastaan intuitiiviseen tekemiseen. Ajatus on toiminut Kulutuskapulan selkeästä visiosta johtuen hyvin. Kulutuskapulan ratkaisut pohjautuvat monilta osin selkeään informaatioarkkitehtuuriin, jonka avulla viivakoodit, tuotteet, yritykset ja eettiset arvot niputtuvat samaan monikäyttöiseen verkkoon. Verkon esittäminen sekä käyttäjille että Kulutuskapulan toimittajille on oma mielenkiintoinen käyttöliittymäongelmansa.

Consumer Gadget is software under development, which enables consumers to make ethically better purchases. The software works on mobile phones and it uses product bar codes as keys to the ethical information. Consumer Gadget development has been troublesome because it happens on many fronts and people who are helping with the project have different backgrounds. Consumer Gadget development is based on an idea that no careful planning should be made and one should only concentrate on intuitive, practical development. This has worked well because of the clear vision Consumer Gadget has. Consumer Gadget design is based on clear information architecture, which creates a multi-purpose network out of bar codes, products, companies and ethical values. How to present the network to the users and Consumer Gadget editors is an interesting user interface problem.
Description
Supervisor
Dean, Philip
Keywords
informaatiosuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, tuotantoprosessi, eettinen kuluttaminen, matkapuhelinsovellus, information design, interface design, production process, ethical consumption, mobile application
Other note
Citation