Implementation of UMTS Networks from the Radio Network Planning Perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
114
Series
Abstract
Matkapuhelinoperaattorit valmistautuvat tarjoamaan kolmannen sukupolven verkkojen mahdollistamia palveluita kahden seuraavan vuoden sisällä. Ennen kuin verkot voidaan avata kaupalliseen käyttöön, huomattava määrä aikaa ja resursseja tulee käyttää verkkojen yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Näin varmistetaan verkon toiminta ja kalliit virheet voidaan välttää. Vaikkakin viime vuosikymmenen aikana on saavutettu merkittävää asiantuntemusta GSM -suunnittelussa, UMTS verkkojen suunnittelun vaatima erilainen lähestymistapa tekee muutoksesta haastavan. Suurin ero GSM:n ja kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmien välillä on UMTS:ssa käytettävä WCDMA -radiorajapinta. Tässä kaikki järjestelmän käyttäjät jakavat saman taajuuskaistan samanaikaisesti, tehden näin UMTS:sta häiriörajoitteisen systeemin. Tärkein asia WCDMA -radioverkkosuunnittelusta onkin interferenssin hallinta, jossa käyttäjien lähetystehot pyritään minimoimaan. Koska interferenssi vähentää sekä käytettävissä olevaa verkon kapasiteettia että saavutettavaa peittoaluetta, voidaan tavoiteltujen kapasiteetin ja peittoalueen saavuttamiseksi vaadittavia investointeja pienentää huomattavasti tehokkaan radioverkkosuunnittelun avulla. Tämän diplomityön päätavoite on mahdollistaa menestyksekäs UMTS -verkon toteutus hankkimalla keskeistä tietoa WCDMA radioverkkosuunnittelusta ja radioresurssien hallinnasta suunnittelussa, sekä identifioida näiden ja tärkeimpien käytännön suunnitelussa käytettyjen parametrien vaikutukset verkon toimintaan. Diplomityön käytännön esimerkissä tutkitaan todellisen operoitavan GSM -verkon käyttämistä perustana UMTS -implementoinnissa.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Rantanen, Janne
Keywords
UMTS, UMTS, WCDMA, WCDMA, radio network planning, radioverkkosuunnittelu
Other note
Citation