Erään teollisuusyrityksen tarjous-tilaus-toimitusprosessin informaation kulun mallinnus ja kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-03
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
100
Series
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Heiskanen, Klaus
Keywords
tarjous-tilaus-toimitusprosessi, prosessikehittäminen, informaation kulku, tietotekniikka
Other note
Citation