Tutkimus kuumalujien terästen heikkenemisestä ja jäljellä olevan eliniän arvioimisesta käyttöolosuhteissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Metalli- ja materiaalioppi
Mcode
6.45
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Description
Supervisor
Lindroos, Veikko
Keywords
Other note
Citation