Interaction design for browser-based mobile multimedia applications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
xi + 86
Series
Abstract
If a user had the possibility to watch the latest television news from the mobile phone, or listen to the news on the radio, or read text news with the mobile, what would he or she choose? And what about entertainment content? This was the primary study question in Podracing project. A prototype was created for usability studies. Finnish media broadcasters provided constantly newest up-to-date content which was available to users through our client. Browser based User Interface was implemented, in which presentation of information can he separated from program logic and retrieval of data. It simplifies support for multiple target devices. 3G and WLAN are not yet available to users in all situations, where users would especially feel the need to access current entertainment and information content to kill time. Data transfer speed and serving clients when Internet connection is not available are major challenges for browser based clients. Different media formats and delivery methods were researched in user trials in addition to usability studies. As a result, mobile terminals were used in such a variety of situations that any single media format and delivery method was not able to fulfil all needs. Furthermore, just surfing around or viewing an arbitrary program flow seems not be enough. Against previous results mobile television use was much focused. Mobile television should offer something more and exploit whole variety of available technologies, just a television isn't enough.

Jos kuluttajalle annetaan mahdollisuus valita, katsooko hän kännykästään viimeisimmät televisiouutiset, kuunteleeko uusimmat radiouutiset vai lukeeko tuoreimmat tekstimuotoiset uutiset, minkä hän valitsee? Entä viihdesisällöstä? Tutkimuksessa lähdettiin tarkastelemaan näitä kysymyksiä. Käyttäjäkokeita varten toteutettiin monimediasovellus johon saatiin jatkuvasti päivittyvää sisältöä suomalaisilta mediataloilta. Käyttöliittymä toteutettiin selainpohjaisena, jolloin tiedon esitys voidaan erottaa ohjelmalogiikasta ja tiedonhausta. Tällöin useiden kohdelaitteiden tukeminen yksinkertaistuu. 30 ja WLAN eivät ole vielä käyttäjän ulottuvilla kaikissa tilanteissa, joissa käyttäjä toivoisi erityisesti mobiililaitteen tarjoaman ajankohtaista viihde- ja tietosisältöä ajanvietteekseen. Selainpohjaisen käyttöliittymän osalta haasteeksi muodostuu erityisesti tiedonsiirtonopeudet ja asiakkaan palveleminen kun nettiyhteyttä ei ole saatavilla. Käyttäjäkokeissa tutkittiin käytettävyyden lisäksi rinnakkain sekä eri mediamuotoja että jakelutapoja, jotka olivat tasapuolisesti koekäyttäjän saatavilla. Mikään mediamuoto tai jakelutapa ei vastannut tulosten perusteella yksinään käyttäjän tarpeisiin. Lisäksi todettiin vastoin aiempia tutkimuksia, että mobiilitelevision käyttö on fokusoitunutta. Jopa lyhyisiin käyttöhetkiin tarkoitetun sisällön pitää olla kuluttajalle mielekästä. Todettiin myös että mobiilitelevisiolta odotetaan jotain enemmän, pelkkä televisio ei riitä.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Herrero, Carlos
Keywords
mobile TV, mobiili-TV, user interface, selain, podcasting, käyttöliittymä, VOD, podcasting
Other note
Citation