Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 81 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksen tukena lisääntyi 1990-luvulla, jolloin alettiin puhua verkko-opetuksesta. Verkko-opetuksessa puhutaan verkko-oppimisympäristöistä, joiden avulla toteutetaan opiskeluun tarkoitettuja verkkokursseja. Verkkokursseilla on ajateltava informaatiosisällön lisäksi sitä, miten informaatio esitetään opiskelijalle. Verkkokurssien sivustot on suunniteltava ulkoasultaan hyviksi ja käyttäjäystävällisiksi. Tilastotiede matemaattisena aineena asettaa lisäksi erityishaasteita verkko-opetukselle. Diplomityössä pohditaan tilastotieteen asettamia haasteita verkko-opetukselle ja graafisesti kehittyneen käyttöliittymän etuja verrattuna toteutukseltaan yksinkertaisempaan käyttöliittymään. Lisäksi työssä suunnitellaan ja toteutetaan uusi käyttöliittymäratkaisu Systeemianalyysin laboratorion OtaStat-projektin yhdelle kurssille. Tilastotiede on luonteeltaan kumulatiivista, joten uusien asioiden ymmärtäminen vaatii jo ennestään perusasioiden ymmärtämistä. Muita keskeisiä tilastotieteen verkko-opetuksen haasteita ovat vaikeudet peruskäsitteiden ymmärtämisessä ja motivaatio-ongelmat. Käyttöliittymän suunnittelussa haastateltiin järjestelmän kehittäjiä ja analysoitiin OtaStatin materiaalien käyttötilanteita kontekstuaalisen tutkimuksen avulla. Käytettävyyttä pitäisi ajatella aina käyttöliittymän suunnittelun yhteydessä. Käyttöliittymän ja käytettävyyden suunnittelussa hyödynnettiin hyväksi havaittuja suunnittelusääntöjä. Vanhan käyttöliittymän analysoinnin ja uuden käyttöliittymän suunnittelun yhteydessä selvisi graafisesti kehittyneemmän käyttöliittymän edut. Hyvän käyttöliittymän tulee olla helppokäyttöinen, visuaalisesti hieno ja sen pitäisi tukea sisällön opiskelua.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo O.
Thesis advisor
Mellin, Ilkka
Keywords
e-learning, verkko-opetus, virtual learning environment, verkko-oppimisympäristö, user interface, käyttöliittymä, usability, käytettävyys
Other note
Citation