Angular velocity measurement by correlating rough surface images

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
en
Pages
x + 87 s. + liitt. 39
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on tutkittu korrelaatiomenetelmien mahdollisuuksia kulmanopeuden mittaamisessa. Pyörivän kappaleen pinta on valmistusprosessin vuoksi karhea. Työssä esitellään edullinen anturipää, joka koostuu ainoastaan valodiodeista ja muovisesta valokuidusta. Anturi käyttää myös laskentayksikköä nopeustiedon selvittämiseksi kuidun näkemästä karheasta kuvasta. Mittausongelmaa lähestytään kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen hyödyntää kahta peräkkäin asetettua valokuitua. Siinä kulmanopeus lasketaan selvittämällä kahden tosiaikaisesti näytteistetyn signaalin välinen viive. Tällä menetelmällä osoitetaan kuitenkin olevan merkittäviä haittapuolia. Toisessa lähestymistavassa toinen valokuiduista korvataan laskennallisella algoritmilla. Nyt mitattua pintakuvaa verrataan etukäteen tallennettuun kuvaan kulmanopeuden laskemiseksi. Tämä menetelmä laskee myös kiertymäkulman sivutuotteena. Menetelmässä ori kuitenkin vielä ratkaisemattomia ongelmia pienillä nopeuksilla. Noin 20 millisekunnin mittausviive on myös liian suuri käytännön sovelluksiin. Projektissa rakennettiin digitaaliseen signaaliprosessoriin pohjautuva mittauskortti.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo J.
Keywords
angular velocity, kulmanopeus, rough surface, karhea pinta, optical fiber, valokuitu
Other note
Citation