Kemikaali- ja muoviraaka-ainelähteet Itä-Euroopassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Description
Supervisor
Kaila, Martti M.
Thesis advisor
Eskelinen, Martti
Keywords
Other note
Citation