Increasing websites' effectiveness by improving usability

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2009
Department
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
73
Series
Abstract
Internetsivustot ovat merkittävä markkinointikanava yrityksille. Internet-sivuston hyvä käytettävyys auttaa luomaan hyvän käyttökokemuksen ja parantamaan Internetsivuston tehokkuutta. Toimivan Internetsivuston luominen vaatii tarkan vaatimusmäärittelyn laatimista sivuston tavoitteista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä vaaditaan tehokkaan Internetsivuston toteuttamiseen. Teoriaosiossa käydään läpi mitä käytettävyysseikkoja tulee huomioida sivustoja suunniteltaessa, sekä mitä työkaluja voidaan kustannustehokkaasti käyttää web-sivuston käytettävyyden parantamiseksi ja mittaamiseksi. Päätavoitteena on luoda tehokas ja joustava prosessimalli Internetsivustojen käytettävyysprojekteihin. Käytännön osiossa tehdään käytettävyysarvio Internetmarkkinointi yrityksen Klikkicom sivustoille, sekä arvioidaan prosessin kulkua ja eri työkalujen tehokkuutta.

Websites are an effective marketing channel for companies. Good usability is an important factor of successful user experience. Creating good user experience the effectiveness of a website can be increased significantly. Clarification of goals and requirements of the website is the starting point to create a website. The goal of this thesis is to clarify what is needed to create an effective website. Theory part concentrates on usability factors what needs to be taken into account when designing websites and which tools can be used more cost efficiently to study and measure websites' usability. The main goal is to create an effective and flexible process model for usability projects. In the practical part usability evaluation is done for an Internet marketing company, Klikkicom's website. During the process effectiveness of each phase and study is evaluated.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo
Keywords
usability, e-business, ecommerce, user experience, Internet marketing, digital marketing, web analytics, conversion, SEO, search engine optimization, website optimizer, käytettävyys, sähköinen kaupankäynti, käyttökokemus, Internet markkinointi, digitaalinen markkinointi, web analytiikka, hakukoneoptimointi, SEO
Other note
Citation