Sähkömoottorin käyttäytyminen kosteissa ja kuumissa olosuhteissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
85+20
Series
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Tammi, Ari
Kajander, Vesa
Keywords
permanent magnet motor, kestomagneettitahtimoottori, hood, huuva, humidity, kosteus, damp measuring, kosteuden mittaus, temperature measuring, lämpötilanmittaus, measuring system, mittausjärjestelmä, factorial design, yhdistelykoe, miscalculation, virhearviointi
Other note
Citation