Internet Protocol Datacasting - Transparent Interactivity Using Different Communication Channels

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
(12) + 94
Series
Abstract
DVB-H on standardi, joka mahdollistaa digitaalisen televisiokuvan jakelun langattomiin päätelaitteisiin IP datacasting -teknologian avulla. IP datacasting vie television palvelukonseptin aikaisempaa pidemmälle. Digitaalisen videokuvan lisäksi myös IP-pohjaista sisältöä voidaan jakaa samassa verkossa. Television jakelutiet ovat yksisuuntaisia. Jotta vastaanottaja voisi kommunikoida lähettäjän kanssa, joudutaan käyttämään toista jakelukanavaa. Tämä kanava tarjoaa interaktiivisuutta ja uusia palveluita. Kuitenkin, jotta tämä ei häiritse käyttäjän palvelukokemusta, täytyy interaktiivisuuden olla läpinäkyvää. Toisin sanoen, käyttäjä ei saa häiriintyä interaktiivisuuden mahdollistavasta teknologiasta. Digitelevision tavoin myös langattomien päätelaitteiden tulisi tarjota joustavia ja yksilöllisiä palveluita käyttäjälle. Tämä tutkimus tarkastelee mahdollisuutta tarjota läpinäkyvä interaktiivisuus IP Datacasting -mallissa, käyttäen erilaisia yhteyksiä kuten GPRS tai W-CDMA. Tämän takia kehitettiin joukko määrittelyitä ja prototyyppi, jonka avulla voitiin tutkia toteutustavan toimivuutta. Lisäksi kehitettiin palvelukonsepteja, joilla voitiin demonstroida kuinka interaktiivisuus käyttäjän kanssa toimisi käytännössä. Tutkimuksen johtopäätös on, että läpinäkyvä interaktiivisuus voidaan saavuttaa erilaisissa kanavaratkaisuissa nykypäivän teknologioiden avulla. Tämä tutkimus luo pohjaa uusille tutkimuksille, jotka pohtivat mm. liiketoimintamallien ja arvoketjujen rakentamista aiheen ympärille. Tutkimus tehtiin osana INDICA-projektia Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratoriossa Teknillisessä korkeakoulussa.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Källström, Linda
Keywords
DVB-H, DVB-H, mobile TV, mobiili-TV, IPDC, IPDC, IP Datacasting, IP Datacasting, transparent interactivity, läpinäkyvä interaktiivisuus, interaction channel, interaktiokanava, digital TV, digi-TV
Other note
Citation