Menetelmä koelentoantureiden jännitesignaalien jatkokäsittelyä ja analysointia varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
Kul-34
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 48 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Laine, Seppo
Thesis advisor
Hoffrén, Jaakko
Keywords
Other note
Citation