Langattoman lähiverkkoliitynnän tarjoaminen kuluttajalle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1996
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Description
Supervisor
Vainikainen, Pertti
Thesis advisor
Linna, Pekka
Keywords
wireless local area network, langaton lähiverkko, wireless local loop, langaton tilaajaliityntä
Other note
Citation