Koneenohjausjärjestelmän turvallisuuskriittisen ohjelmiston kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-02-14
Major/Subject
Sähkökäytöt
Mcode
S3016
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
7+84
Series
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo
Thesis advisor
Jocklin, Jouni
Keywords
machine control system, safety-critical software, IEC 61508, software, verification, development process, koneenohjausjärjestelmä, turvallisuuskriittinen ohjelmisto, ohjelmisto, todentaminen, kehitysprosessi
Other note
Citation