Eri vaikutusmahdollisuudet läpimenoaikoihin teräsrunkoisten henkilövaunujen korjauksessa VR Turun konepajassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 74 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Huhtamo, O.E.
Thesis advisor
Hyytiäinen, M.
Keywords
Other note
Citation