Rantapuisto Porvoon Länsirannalle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2004
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Subject of this thesis is the master landscape plan of Länsiranta Park in town Porvoo. Area is situated on the western side of Porvoo opposite to the town. River valley is surrounded by high hills, Näsinmäki and Kokonmäki, which create a very strong visual landscape with the river. The purpose of this design is to emphasize and preserve the typical and local features of the cultural landscape and milieus. The park creates an axis between the historical surroundings and links recreational areas together. My design proposals relate to the rich history of outdoor recreational and urban outdoor activity in Porvoo, which I attempt to rediscover. While the medieval town and later settlement were situated on the eastern side of river Porvoo, the shoreline on the western side of the river was occupied by industrial buildings since the end of the 19th century and even earlier by manufactures. The river valley used to be rural area and until recently a small part of it was still cultivated. Länsiranta area is going through significant changes when the new bridge, Aleksanterinkadun silta will be opened in autumn 2004.Eventually Porvoo Town Planning Office will confirm the park and the urban structure in a town planning proposal. I have studied the historical perspectives of the area as well as the structure of the landscape and natural conditions. This information is essential to the design.

Diplomityöni aiheena on Porvoon kaupungin Länsirannalle rakennettavan joenrantapuiston kokonaissuunnitelma. Suunnittelualue sijoittuu Porvoon kaupungin vastarannalle Näsinmäen ja Kokonmäen rajaamaan laaksoon. Puistosuunnitelmassa palautetaan laakson kulttuurimaisemalle tyypillisiä piirteitä ja vahvistetaan alueen paikallista identiteettiä. Työssä pohditaan myös ulkoilukulttuurin historiaa ja tulevaisuutta Porvoossa. Jokirannan puisto on akseli, joka yhdistää historiallisia ympäristöjä ja tuo kaupunkielämän painopisteen takaisin jokirantaan. Laakso on aikaisemmin ollut viljelykäytössä ja rantavyöhyke on ollut vanhan teollisuuden ja varastojen aluetta. Nykyisin teollinen toiminta on lähes kokonaan poistunut. Länsiranta on muutosvaiheessa, kun Aleksanterinkadun silta avataan syksyllä 2004 ja alueelle tullaan tekemään asemakaava. Suunnitelma on laadittu käyttäen hyväksi tietoja jokirannan maisemasta, historiasta ja luonnonoloista. Tavoitteenani on selvittää miten rantapuisto liittyy nykyiseen kaupunkirakenteeseen sekä Länsirannan tulevaan kaupunginosaan. Tavoitteenani on my6s muodostaa kattava ja yhtenäinen näkemys maisemallisista ja historiallisista tekijöistä, jotka vaikuttavat alueen rakentamiseen. Alkuperäinen maisemarakenne ja maisemakuva ovat suunnittelun keskeisiä lähtökohtia.
Description
Supervisor
Simons, Tom
Thesis advisor
Rihtniemi-Rauh, Anne
Keywords
Other note
Citation