Arkkitehtuuriaiheiset pienlehdet Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
36
Series
Abstract
Kadintutkielma käsittelee arkkitehtuuriaiheisia pienlehtiä Suomessa. Tutkimuskysymys on: ”Mitä arkkitehtuuriaiheisia pienlehtiä Suomessa on julkaistu ja miksi?” Pienlehdellä tarkoitetaan painettua lehteä, joka on ainakin alun perin tarkoitettu sarjaluontoiseksi. Julkaisujen taustalla ei ole virallisesti järjestäytynyttä toimintaa, eivätkä tekijät tavoittele lehdillä voittoa. Arkkitehtuuriaiheiset pienlehdet ovat herättäneet kiinnostusta maailmalla, mutta Suomessa ilmiötä ei ole tutkittu. Yhdistämällä käsiteltävät lähteet maan arkkitehtuurikeskustelun vaiheisiin, pyrin valottamaan kuvaa arkkitehtuuria käsittelevästä pienlehdestä Suomen kontekstissa. Tutkielmassa esitellään kuusi pienlehteä, jotka on perustettu vuosina 1958–2015. Ne sijoitetaan aikajanalle ja verrataan lehden luonnetta ja sanomaa perustamisajankohtana kulttuurissa ja arkkitehtuurissa vallinneeseen tilanteeseen. Lisäksi haastatellaan kahta oman lehden perustanutta arkkitehtia: Mitä lehdellä on haluttu viestiä? Mitkä asiat ajassa ovat vaikuttaneet lehden perustamiseen? Tutkielmassa muodostuu kuva arkkitehdeista, jotka ovat etsineet väylää vaikuttaa tai vain harjoittaa arkkitehtuuria alan perinteisten ilmaisukeinojen ulkopuolelta. Suomalaisessa keskustelussa nousee esiin kysymys kirjoittavasta arkkitehdista, joka on puhuttanut toistuvasti ainakin siitä saakka, kun Alvar Aalto vuonna 1958 julisti, että paperi on luotu piirtämistä varten ja muu on paperin väärinkäyttöä. Kirjoittamalla ja omia julkaisukanavia luomalla tekijät ovat voineet ilmaista vapaasti ajatuksiaan, kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja etsiä uusia ratkaisuja. Joskus vaihtoehtoiset näkökulmat saavat enemmän kaikupohjaa Suomen rajojen ulko- kuin sisäpuolella. Globalisaation myötä voikin kysyä, onko enää tarkoituksenmukaista puhua suomalaisista lehdistä, keskustelusta, tai arkkitehtuurista ylipäätään? Toinen esiin nouseva kysymys on digitalisaation vaikutus painetun pienlehden tulevaisuuteen. Toistaiseksi käsin kosketeltava painotuote, jossa tehty työ konkretisoituu materiana, on pitänyt pintansa.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Kivimäki, Sari
Keywords
pienlehti, arkkitehtuurikeskustelu, arkkitehtuuriviestintä, arkkitehtuurin teoria
Other note
Citation